Song Title :
Song Lyrics :

Sri Gurvastakam (Samsara Davanala Lidha Loka)

Author : Srila Visvanatha Cakravarti Thakura
(1) saḿsāra-dāvānala-līḍha-loka- trāṇāya kāruṇya-ghanāghanatvam prāptasya kalyāṇa-guṇārṇavasya vande guroḥ śrī-caraṇāravindam (2) mahāprabhoḥ kīrtana-nṛtya-gīta- vāditra-mādyan-manaso rasena romāñca -kampāśru-tarańga-bhājo vande guroḥ śrī-caraṇāravindam (3) śrī-vigrahārādhana-nitya-nānā- śṛńgāra-tan-mandira-mārjanādau yuktasya bhaktāḿś ca niyuñjato 'pi vande guroḥ śrī-caraṇāravindam…

Sri Sad-Goswamyastakam (Krsnotkirtana Gana Nartana Parau)

Author : Srila Srinivasa Acarya
(1) kṛṣṇotkīrtana-gāna-nartana-parau premāmṛtāmbho-nidhī dhīrādhīra-jana-priyau priya-karau nirmatsarau pūjitau śrī-caitanya-kṛpā-bharau bhuvi bhuvo bhārāvahantārakau vande rūpa-sanātanau raghu-yugau śrī-jīva-gopālakau (2) nānā-śāstra-vicāraṇaika-nipuṇau sad-dharma-saḿsthāpakau lokānāḿ hita-kāriṇau tri-bhuvane mānyau śaraṇyākarau rādhā-kṛṣṇa-padāravinda-bhajanānandena mattālikau vande rūpa-sanātanau raghu-yugau śrī-jīva-gopālakau (3)…

Sri Siksastaka (Ceto-darpaṇa-mārjanaḿ)

Author : Lord Caitanya Mahaprabhu
(1) ceto-darpaṇa-mārjanaḿ bhava-mahā-dāvāgni-nirvāpaṇaḿ śreyaḥ-kairava-candrikā-vitaraṇaḿ vidyā-vadhū-jīvanam ānandāmbudhi-vardhanaḿ prati-padaḿ pūrṇāmṛtāsvādanaḿ sarvātma-snapanaḿ paraḿ vijayate śrī-kṛṣṇa-sańkīrtanam (2) nāmnām akāri bahudhā nija-sarva-śaktis tatrārpitā niyamitaḥ smaraṇe na kālaḥ etādṛśī tava kṛpā bhagavan mamāpi durdaivam īdṛśam ihājani…

(1) jaya rādhā-mādhava kuñja-bihārī gopī-jana-vallabha giri-vara-dhārī (2) yaśodā-nandana braja-jana-rañjana yāmuna-tīra-vana-cārī

Sri Nrsimha Pranama (Namas te narasiḿhāya)

(1) namas te narasiḿhāya prahlādāhlāda-dāyine hiraṇyakaśipor vakṣaḥ- śilā-ṭańka-nakhālaye (2) ito nṛsiḿhaḥ parato nṛsiḿho yato yato yāmi tato nṛsiḿhaḥ bahir nṛsiḿho hṛdaye nṛsiḿho nṛsiḿham ādiḿ śaraṇaḿ prapadye (3) tava kara-kamala-vare nakham…

Page 1 of 1012345...10...Last »